Użycie pozycjonerów spawalniczych pozwala na takie ustawienie elementów roboczych, aby praca spawacza była maksymalnie ułatwiona. Jednocześnie pozycja spawania powinna być odpowiednio wygodna, aby zapewnić pełną kontrolę nad wykonywanym połączeniem.

Dzięki pozycjonerom spawalniczym spawacz ma również możliwość dostosowania pozycji elementu do charakterystyki wykonywanego połączenia, wynikającej z technologii zawartej w projekcie elementu.

Wygodna pozycja pracy spawacza daje wymierne efekty pod kątem bezpieczeństwa pracy. Skraca się również czas pracy przy jednoczesnej poprawie jakości spoin.

Pozycjoner spawalniczy sprawdza się podczas spawania dużych gabarytowo elementów, gdzie proces obracania jest trudny do wykonania. Podobnie jest przy elementach stosunkowo niewielkich, tam gdzie jest potrzeba wykonania wielu łączeń w różnych płaszczyznach.