Pozycjoner pozwala wyeliminować niebezpieczne manewrowanie elementami spawanymi, na przykład mocowanymi na wysięgnikach przy pomocy łańcuchów, czy obracanie z pomocą suwnicy, a tym samym uniknąć ryzyka poważnego uszkodzenia ciała.

Po zamontowaniu elementu mamy możliwość pełnego obrotu w trzech osiach, w tym czasie spawacz pozostaje w bezpiecznej odległości, a po ustawienia elementu do żądanej pozycji przystępuje do spawania.

Pozycjonery spawalnicze Kovaco również posiadają kilkustopniowe zabezpieczenia w przypadku wystąpienia ich awarii, dzięki czemu ryzyko powstania zagrożenia zostało ograniczone do minimum.